14

Lat doświadczeń

78

Klientów

1000

pracowników objętych działaniem

23

miejscowości

Paweł Czapliński absolwent prawa, socjologii oraz podyplomowych studiów Prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim, a także podyplomowych studiów Podatki i doradztwo podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Ekspert w dziedzinie przepisów o pomocy publicznej oraz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym zarówno zagadnień prawnych regulujących przyznawanie pomocy przedsiębiorstwom, jak i kwestii związanych z zatrudnieniem, w szczególności osób z niepełnosprawnością.

Specjalizuje się również w dziedzinie wspierania aktywności zawodowej i społecznej osób defaworyzowanych na rynku pracy. Ekspert Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (w latach 2006-2011).

Przeprowadził przeszło 300 godzin szkoleniowych. Stale współpracuje z instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami, w których zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością.

Współpracownicy

Krzysztof Gosz

Doradca prawny

Hanna CzapLińska

Doradca prawny

Karolina Mikołajewska

Psycholog

Świadome wykorzystanie funduszy PFRON

Doradztwo prawne, jakie zapewniamy, obejmuje w szczególności:

wsparcie w procesie ubiegania się o pomoc publiczną ze środków PFRON,

reprezentowanie podmiotu w czynnościach związanych z postępowaniem kontrolnym i administracyjnym w podmiotach korzystających ze środków pomocowych PFRON oraz innych organów przyznających pomoc publiczną

wsparcie w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji zakładu pracy chronionej, w tym doradztwa dotyczącego wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

reprezentowanie podmiotu w czynnościach związanych z postępowaniem kontrolnym i administracyjnym w zakładach pracy chronionej, zakładach aktywności zawodowej oraz podmiotach, które utraciły taki status

wsparcie dotyczące sprawozdawczości wobec PFRON, korzystania z odpisów we wpłatach na PFRON oraz udzielania wpłat,

poradnictwo i reprezentowanie w sprawach przed organami administracji w sprawach z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i korzystania z pomocy publicznej,

poradnictwo dotyczące zagadnień prawa pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej

Optymalne zarządzanie zasobami ludzkimi

Oferujemy pomoc w całym procesie zatrudnienia, w szczególności planowania zatrudnienia, prowadzenia rekrutacji oraz poradnictwa zawodowego i rehabilitacyjnego.

Prawidłowe rozpoznanie ograniczeń zawodowych to podstawa do podejmowania działań rehabilitacyjnych. Stąd tak ważne jest rzetelne ich przeprowadzenie. Nasza oferta w tym zakresie dotyczy konsultacji rehabilitacyjnych. Są one świadczone na terenie Państwa zakładów.

Dalszy etap, czyli modyfikacja postaw pracowniczych jest osiągana przede wszystkim przy wykorzystaniu takich narzędzi jak treningi personalne i szkolenia.

Eliminacja ograniczeń zawodowych może odbywać się również za pomocą poradnictwa ściśle nakierowanego na sferę predyspozycji i możliwości zawodowych, w celu odnalezienia nowych, bardziej dopasowanej ścieżki kariery.

Wspierając Państwa przedsiębiorstwa w minimalizowaniu ograniczeń zawodowych przygotowujemy propozycje rozwiązań funkcjonalnych i organizacyjnych dla zakładu, które pozwolą pracownikom wykonywać obowiązki w sposób w pełni efektywny i komfortowy.

Szkolenia wewnętrzne

Oferujemy szkolenia z zakresu:

zagadnień finansowych i prawnych zatrudniania i korzystania z pomocy publicznej

kształtowania postaw pracowniczych

zarządzania pracownikami.

Forma oferowanych szkoleń może być dostosowana do różnorodnych potrzeb klienta oraz problemów zawodowych, jakie istnieją w jego zakładzie.

Prosperus Paweł Czapliński

81-214 Gdynia,
Bażyńskiego 18